اجزای سوله

1- ستون ها (Column) که اصلی ترین عضو سوله در تحمل بار، برف ، باد ، زلزله، وزن سازه ، بارهای زنده و مرده می باشد.

2- فریم یا رفتر (Frame) در واقع جزئی از سوله است که انتقال دهنده بار زنده و مرده سقف و بار برف به ستون بوده که این بار به ستون ها و والپستها انتقال می یابد.

3- مهاربندی های طولی (strut) تقسیم کننده بارهای باد و زلزله در راستای طولی سازه نقش مهمی دارد.

4- پولین یا زد پرلین ها (z purlin) که فرم خاص به صورت z شکل دارد انتقال دهنده بار زنده و مرده و برف به فریم ها است.

5- سگراد یا مهار بند زد (sagrod) که بعنوان مهاربندهای سقفی تنظیم کننده دهانه
و زاویه پرلین ها است.

6- وال پست یا ستون باد( wallpost)
که در انتقال نیروی باد از فریم ها و مهار آن و نگه داشتن دیوارها در قاب ها اول و آخر سازه نقش مهمی دارد

7- بادبند بدنه (wall Braces)
که انتقال دهنده نیروی باد از سقف و ستون به زمین و فنداسیون است

8- بادبند سقف (roof braces) انتقال دهنده نیروی باد از طریق فریم ها است.

9- سینه بند (stay) که اکثراً از نبشی استفاده می گردد در انتقال نیروهای وارده به پولین ها تاثیر دارد

10- کلاف افقی رابط بین ستون های اصلی در قاب اول و آخر با وال پستها است.

11- بالکن (Cantilever Beam) جهت جلوگیری از تابش نور مستقیم خورشید به کناره ها و انتقال باران و برف سقف استفاده می گردد.

12- آبرو Rainfall انتقال دهنده آب باران و برف در مکان مورد نیاز است.

13- انکر بولت (Anchor bolts) که این جز از سازه نگهدارنده ستون و انتقال دهنده تمامی بارهای سازه به
فندانسیون می باشد.

14- بیس پلیت (base plate) که محل استقرار ستون و روابط انکرولت های فنداسیون و ستون های سازه است.

15- سکوی جرثقیل اصلی ترین انتقال دهنده بار جرثقیل از طریق پل و تراورزها به ستون ها به شمار می رود.

16- تراورز با تیر حمال در راستای طول روی سکوی جرثقیل قرار می گیرد و پل و راهبر و جرثقیل سقفی از روی آن عبور
می کند.

17- راهبر دارای موتور و گریبکس است و پل جرثقیل روی آن قرار گرفته و در راستای طول روی تراورزها حرکت می کند.

18- پل جرثقیل روی راهبر قرار گرفته و تمامی بار جرثقیل را در ارتفاع متحمل
می گردد.

19- وینچ جرثقیل روی پل چرثقیل نصب شده و در ارتفاع و عرض سازه ایفای نقش می کند.

20- توری یا مهار عایق اولیه بروی پولین ها قرار گرفته و عایق های سقفی روی آن قرار می گیرد.

21- عایق حرارتی جلوگیری از ورود و خروج دمای داخل و خارج سوله را می
نماید.

22- ورق پوششی روی عایق ها قرار گرفته و لایه محافظ اصلی بیرونی سوله در سقف و بدنه است.

    پاسخ دهید

    آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای اجباری مشخص شده اند*