وبلاگ کلاسیک

اجزای سوله

اجزای سوله

1- ستون ها (Column ) که اصلی ترین عضو سوله در تحمل بار، برف ، باد ، زلزله، وزن سازه ، بارهای زنده و مرده می باشد. 2- فریم یا رفتر (Frame ) در واقع جزئی از سوله است که انتقال دهنده بار زنده مرده سقف و بار برف به ستون بوده که این بار به ستون ها و والپستها انتقال می یابد. 3- مهاربندی های طولی

انواع سوله

انواع سوله

۱- سوله دو طرف شیب که به صورت 8 و در تعداد دهانه هایمورد نیاز نظیر 88 ( دو قلو) و 888( سه قلو)  و تعداد دهانه های بیشتر نیز امکان پذیر است. ۲- سوله های تیرورقی که با استفاده از ورق های موجود در بازار با مقاومت های مختلف st33 تا st37 و st44 و st52 استفاده و با پروفیل و ورق زد تکمیل و در

سوله چیست

سوله چیست

به سازه های فلزی با سقف شیبدار که برحسب محاسبات فنی خاص به اشکال مختلف تولید می شود، سوله گویند. سازه های شیب دار یا سوله به لاتین Gable Bents یا Ridge Bents نامیده می شوند. سوله ها برحسب نوع کاربرد، ابعاد متفاوتی دارند. از این سازه ها در پوشش دهانه های بزرگ و در ساختمان های صنعتی و کشاورزی مثل کارخانه ها، انبارها، آشیانه های هواپیما،

آنچه در مورد ساخت سوله نیازمندیم بدانیم

آنچه در مورد ساخت سوله نیازمندیم بدانیم

1- متریال مرغوب که شامل ورق، پروفیل، خرد، آبدو، رنگ ، پیچ و مهره می باشد 2- مونتاژ: قطعات سوله پس از فرایند برشکاری طبق نقشه طراحی شده کنار هم قرار گرفته و توسط ماشین آلات و ابزارآلات مخصوص خال بندی و مونتاژمی شوند. 3- جوشکاری: در این مرحله قطعات که فقط توسط تک خالی جوش های متعدد به شکل قطعه مونتاژ شده در آمده با دستگاه