رنگ و نصب

با داشتن تهویه مناسب با استفاده از رنگ مرغوب و استاندارد و دستگاه های رنگ کاری اتوماتیک ، تمامی سطوح اسکلت با دقت بالا و ضخامت رنگ استاندارد و میزان میکرون مورد تایید قسمت QC کنترل کیفیت رنگ کاری نموده و پس از خشک شدن رنگ ، اسکلت آماده بارگیری و حمل به محل احداث و نصب سوله شود.
پس از ساخت اسکلت در کارخانه مراحل آماده سازی زمین ، خاکبرداری ، فونداسیون و پی ریزی در محل پروژه را که از قبل انجام دادیم بتن ریزی و فونداسیون اختصاصی را در صورت نصب ماشین آلات با توجه به کاربری سوله انجام می دهیم.
پس از انتقال اجزا اسکلت به محل احداث پروژه ، مرحله نصب اسکلت توسط تکنسین های مربوطه شروع می شود . (مرحله نصب اسکلت سوله که ممکن است جوشی یا پیچ و مهره ای باشد باید با دقت تمام و رعایت جزییات و مقادیر دقیق نقشه صورت پذیرد تا به اصطلاح اسکلت سوله گونیا شود ، یعنی اجزا سوله متقارن و زاویای اجزا متناسب باشد.