ساخت سوله و اسکلت

در مرحله ساخت، اسکلت سوله اعم از جوشی و یا پیچ و مهره ای بر اساس نقشه تایید شده با ورق و آهن آلات معین شده توسط طراح محاسب در سالن سرپوشیده کارخانه شروع مینماییم.
این مرحله را با مـتــریال و دستـگـاه هـای جـوشـکـاری ( دستگاه جوش الکترود ، دستگاه جوش توپودری ، دستگاه جوش زیر پودری ، دستگاه جوش اتوماتیک دروازه ای ) و برشکاری ( دستگاه هوابرش ، قیچی و گیوتین ، دریل ، فرز ، …) انجام میدهیم
در مرحله بعد تست های غیر مخرب مانند RT و بازرسی های جوش تاییدی انجام داده که پس از مرحله فوق اسکلت ساخته شده در نهایت برای سندبلاست و رنگ کاری به سالن رنگ منتقل می نماییم.