طراحی سوله

برای طراحی سوله نکاتی حائز اهمیت است
اطلاعات سوله که شامل :1- پوشش های بکار رفته در بدنه و سقف 2-بارهای موجود در سوله ها 3- ابعاد سوله 4- ابعاد دهانه های سوله 4- شیب سقف سوله
برای ساخت سوله ها نیاز به استفاده از نقشه های کارگاهی است که استفاده از این نقشه ها اثرات مثبتی بر روی کیفیت و کمیت ساخت می گذارد. بنابراین تیم ما با بکارگیری متخصصین کارآمد با داشتن تجربه و دانش کافی با توجه به نقشه های اولیه و مورد نیاز طراحی سازه ها را شروع می کنند. در این نقشه ها جزئیات لازم برای ساخت سوله مثل نوع پروفیل مقطع، زوایا و جزئیات برش بیان شده و قطعات کدبندی میگردند که با دقت به همه این مشخصات می توان تمام کاستی های طراحی را از بین برد که در نهایت میتوانیم با توجه به این کدگذاری ها نقشه های برش، سوراخکاری، مونتاژ و قطعه زنی را اجرا نماییم.